Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Adatkezelés

 

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) alapján tájékoztatom az elő adatvédelmi és adatkezelési gyakorlatomról.

1. A személyes adatok kezelője: 

Winkler Márta Erzsébet e.v. (2011 Budakalász, Scholz Ferenc u. 3., „Fordító”)

2. Adatkezelési célok, nyilvántartott adatok:

A Fordító a hozzá megbízóként, fordítási szolgáltatás nyújtásáért forduló személyektől („Ügyfél”) a következő nyilvántartási adatokat gyűjti be:

a) Ügyfél neve

b) Ügyfél címe

c) Ügyfél telefonszáma

d) Ügyfél e-mail címe

Ezekre az adatokra a Fordítónak kapcsolattartás és számlázás céljából van szüksége. Abban az esetben, ha az Ügyfél cég, a Fordító még az alábbi adatokat kéri be:

e) Ügyfél céges neve, székhelye, kapcsolattartó neve

f) Ügyfél adószáma

Ügyfél beleegyezését adja a jelen pontban megnevezett adatainak Fordító általi nyilvántartásához és kezeléséhez, hiszen ezek híján nem jöhetne létre közöttük megbízási kapcsolat.

Ügyfél adatainak tárolása elektronikus módon történik.

3. Adatok harmadik személyek részére történő továbbítása

Ügyfél személyes adatait Fordító harmadik személyek részére nem továbbítja. A Fordító által kiállított számla a NAV által megkövetelt adatokon kívül („vevő neve, címe, termék megnevezése, mennyiségi egysége, egységára, értéke”) személyi azonosításra alkalmas, egyéb adatokat nem tartalmaz. Fordító a nyilvántartás és számlázás céljából birtokába került személyes adatokat a legnagyobb titoktartással kezeli.

4. Adatkezelés időtartama

Fordító az Ügyfél adatait, illetve az Ügyfél nevére kiállított számlákat 8 évig tartja meg.

5. Ügyfél személyes adatokhoz fűződő jogai

Ügyfél kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok kiegészítését, kezelésének korlátozását, törlését, valamint jogosult arra, hogy – amennyiben kétségei lépnek fel személyes adatainak Fordító általi kezelése jogszerűségéről –, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezze, illetőleg a bírósághoz fordulhat.